fbpx

1123 Dog Hill Lane

Wilson, KS 67490

+34 785 658 5316

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

Stříbrný přívěsek čínské znamení zvěrokruhu

590 

Stříbrný přívěsek čínské znamení zvěrokruhu – čínský/lunární zvěrokruh.

◈ Délka – 3,0 cm
◈ Hmotnost – cca 3 g
◈ Povrchová úprava –rhodiováno
◈ Styl – Čínský zvěrokruh
◈ Materiál – Stříbro 925/1000

KRYSA:

Krysy jsou bystré, vynalézavé, všestranné a chytré, ale postrádají odvahu. S bohatou představivostí a bystrými postřehy dokážou dobře využít různé příležitosti. V čínské kultuře krysy představují pilnou práci a šetrnost, takže lidé narození v roce krysy jsou považováni za bohaté a prosperující.

Roky Krysy jsou: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032 

BUVOL: 

Buvoli zaujímají 2. místo v čínském zvěrokruhu. Jsou vytrvalí, prostí, čestní, spolehliví a přímočarí. Jsou to tolerantní jedinci, kteří věří, že cesta k úspěchu zahrnuje tvrdou práci a pozorné chování; nevěří ve zkratky. Ty, kteří tvrdě nepracují, mají buvoli za líné jedince, kteří si nezaslouží respekt.

Lidé narození v těchto letech jsou pracovití, trpěliví a opatrní a dělají věci stabilně. Jsou to talentovaní vůdci se silnou vůlí a vírou a silnou oddaností práci. Nedají se snadno ovlivnit ostatními nebo jejich okolím, pouze následují jejich koncept a schopnosti. Jsou kontemplativní, než začnou jednat a dokážou jasně rozlišit mezi správným a špatným. Jsou ale také něžní, mají přátelskou a čestnou povahu. Obvykle jsou konzervativní. Respektují tradice a vysoce si váží práce a rodiny.

Roky Buvola jsou: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

TYGR: 

Mezi silné stránky tygrů patří odvaha, vášeň, spravedlivost, otevřenost, upřímnost, rozhodnost a důvěryhosnost. Mají dobrodružného ducha a rádi přijímají výzvy. Jsou ambiciózní, energičtí, důstojní a optimističtí. Nikdy se nevzdávají, dokud nedosáhnou svého cíle.

Mezi jejich slabé stránky naopak patří sklony k extremismu, tvrdohlavost, vzpurnost, špatná koordinace a komunikace s ostatními, arogantnost a nedostatek romantického cítění.

Roky Tygra jsou: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034

KRÁLÍK:

Králík zaujímá 4. pozici v čínském zvěrokruhu. Symbolizuje takové charakterové rysy, jako je kreativita, soucit a citlivost. Králíci jsou přátelští, společenští a milují společnost ostatních. Konfliktům se ale raději vyhýbají. Ke konfrontačním situacím přistupují králíci klidně a ohleduplně vůči druhé straně. Králíci silně věří v přátele a rodinu a nedostatek takových vazeb může vést k emocionálním problémům.

Lidé narození ve znamení králíka jsou také mírní, citliví, přívětiví, skromní a milosrdní a mají silnou paměť. Rádi komunikují s ostatními vtipným způsobem. Nesnesou nudný život, takže jsou dobří ve vytváření romantického nebo zajímavého “koření života”. Jsou něžní, mají rádi klidný milostný život. Nesnáší hádky, které mění přátele v nepřátele. Lidé ve znamení králíka jsou domáčtí a pohostinní a mají rádi zařizování svého domu. Dokážou pracovat rychle a efektivně, nenaléhají, ale snadno se rozzlobí.

Roky Králíka jsou: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

DRAK:

Drak je považován za nejvznešenější a nejmocnější znamení čínského zvěrokruhu. Lidé narození v roce Draka jsou odvážní, vysoce inteligentní, laskaví, sebevědomí, výmluvní, talentovaní, ambiciózní a dominantní. Jsou skvělými hybateli změn, protože vždy posouvají hranice svých znalostí a dovedností a nikdy se necítí plně spokojeni se svými úspěchy. Často přinášejí hlubokou změnu do všech vážných vztahů a jakékoli důležité situace. Mezi jejich slabé stránky patří arogantnost, přílišné sebevědomí, panovačnost, subjektivní pohled na věc a tvrdohlavost. Snadno se podráždí a mohou být přílišně emocionální.

Roky Draka jsou: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036, 2048

HAD: 

Lidé narození v tomto znamení jsou klidní, laskaví, přemýšliví, hbití, odolní a moudří, ale – stejně, jako hadi – mohou být také vnímáni s podezřením a strachem. Hadí jedinci mohou být také velmi uzavření a vyhýbat se velkým shromážděním; je pro ně snadné vládnout z povzdálí, což z nich dělá skvělé pozorovatele. Jsou také známí svou nekonečnou trpělivostí a schopností jednat nebo udeřit, když je správné načasování.

Jsou záhadní a opatrní, společenští a ochotní pomoci ostatním. Jejich slabými stránkami mohou být nedůslednost, nepřístupnost, ješitnost, žárlivost, majetnickost, úzkoprsost, přehnaná opatrnost a podezíravost.

Roky Hada jsou: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037

KŮŇ:

Lidé narození v roce koně zaujímají 7. pozici v čínském zvěrokruhu. Jsou energičtí, společenští, srdeční a inteligentní. Koně prosperují, když jsou středem pozornosti. Tito jedinci vyhledávají zábavu a svým humorem a vtipem udržují davy spokojené.

Koně mají důmyslné komunikační techniky a ve své komunitě chtějí být vždy v centru pozornosti. Jsou chytří, laskaví k ostatním a rádi se zapojí i do rizikové kariéry. I když někdy až moc mluví, jsou veselí, vnímaví, talentovaní, uzemnění, ale také tvrdohlaví. Mají rádi zábavu a lidi. Mezi přáteli jsou oblíbení, v práci aktivní a odmítají se smířit s neúspěchem, i přesto že jejich snažení nemůže trvat donekonečna.

Roky Koně jsou: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

KOZA:

Koza (nebo někdy ovce) zaujímá 8. pozici v čínském zvěrokruhu. Symbolizuje takové charakterové rysy, jako jsou kreativita, inteligence, spolehlivost a klid. Kozy, kterým nevadí být o samotě, aby přemítaly o fungování své vnitřní mysli, jsou ale i rády součástí skupiny. Preferují však spíše okraj skupiny, než její střed. Jejich osobnost je plná porozumění a dělá z nich vynikající pečovatele. Jsou to povětšinou tiší a rezervovaní lidé, tráví mnoho času pohrouženi do svých myšlenek.

Lidé ve znamení kozy jsou něžní, zdvořilí, chytří a dobrosrdeční. Mají zvláštní citlivost pro umění a krásu, víru v určité náboženství a zvláštní zálibu v klidném životě. Jsou moudří, mírní a soucitní a dokážou se vypořádat s podnikáním opatrně a obezřetně. Ve svém každodenním životě se snaží být hospodární. Lidé, především ženy narozené v tomto roce, jsou ochotny se o druhé dobře postarat, ale měly by se vyvarovat pesimismu a váhání. Jsou laskaví v srdci a obvykle mají symetrické postavy a rysy.

Roky Kozy jsou: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

OPICE:

Opice zaujímá 9. pozici v čínském zvěrokruhu. Mezi její charakterovými rysy patří zvědavost, chytrost a flexibilita, ale může se u ní objevit i zlomyslnost. Přesto jsou opice vždy hravé a mistry vtipů. I když jsou jejich úmysly vždy dobré, tato touha být vtipálkem má občas tendenci vytvářet nepochopení a zraněné city.

Díky charakteru a způsobu života najdeme mezi opicemi nejvíce nevyzpytatelných géniů. Lidé narození v roce opice jsou živí, bystří a všestranní. Milují pohyb a sport. Jako talentovaní řešitelé problémů jsou sebejistí, společenští a inovativní, s kompetentními praktickými schopnostmi. Jsou dokonce ochotni odložit své vlastní podnikání, aby pomohli ostatním. Mají silnou touhu po vědění a vynikající paměť. Při komunikaci se neradi nechávají ovládat a mají silnou touhu prezentovat se. Ve své práci projeví úžasnou kreativitu.

Roky Opice jsou: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

KOHOUT:

Kohout zaujímá 10. místo v čínském zvěrokruhu. Symbolizuje sebevědomí, poctivost a motivaci. Lidé narození ve znamení kohouta jsou loajální, důvěryhodní jedinci, kteří mohou ale být i neomalení, pokud jde o nabízení svých názorů. Jejich přímost nevychází z toho, že by byli zlí, ale z toho, že jsou velmi upřímní, což je i vlastnost, kterou kohouti očekávají od ostatních.

Kohouti jsou hlubocí myslitelé, kteří jsou považováni za čestné, bystré, komunikativní, ambiciózní a srdečné bytosti. Mají silnou sebeúctu a jen zřídka se spoléhají na ostatní. Protože většina kohoutů se rodí pohledná, rádi se i oblékají a parádí. Mají rychlou mysl a horkou povahu. Kohouti také nenávidí flákače.

Roky Kohouta jsou: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

PES: 

Pes je jedním z nejoblíbenějších znamení čínského zvěrokruhu pro svou přátelskost, věrnost a hravost. Lidé se po generace spoléhají na psy jako na společníky, strážce a spolupracovníky. Psi chtějí patřit, být nápomocní a bavit se.

Psi si cení především věrnosti a přátelství. Psí jedinci udělají vše, co je v jejich silách, aby pomohli a podpořili lidi, na kterých jim záleží. Jsou upřímní a loajální a tvoří nejvěrnější romantické partnery, kteří vás vždy podpoří.

Někdy je pro psi obtížné sdělit své pocity ostatním, protože vždy chtějí nasadit statečnou tvář. Nehledají osobní zisky nečestnými prostředky. Jsou nápomocní a vzdají se svých zájmů ve prospěch pomoci svým blízkým přátelům.

Jsou spolehliví, nápomocní, soucitní, intuitivní, pilní a oddaní. Mohou ale být i vznětliví, tvrdohlaví, kritičtí vůči ostatním, závislí, hádaví, vybíraví, a podezíraví.

Roky Psa jsou: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

PRASE:

Prase, které zaujímá poslední, tedy 12. místo v čínském zvěrokruhu, symbolizuje takové charakterové rysy, jako jsou pracovitost, soucit a štědrost. Prasata si užívají života a protože jsou zábavná, ostatní si zase užívají jejich společnosti. Prasata dávají celou svoji duši a na oplátku sklízí mnoho radosti, když pomáhají druhým. Někdy ale dávají až příliš mnoho. Poctivost je to, co prasata dávají, i to, co očekávají, že dostanou na oplátku.

Lidé narození v roce vepře jsou čestní, upřímní a rytířští. Mají harmonický, klidný vzhled a silné srdce. Se svou silou si dělají, co chtějí. Jsou tolerantní a optimističtí, a pokud se stanou vašimi přáteli, budete moct oceňovat jejich ctnost, čestnost a věrnost přátelství. Jsou temperamentní, ale nesnášejí hádky a pře. Ke svým blízkým jsou hodní. Nebojí se obtíží a problémů a snaží se je řešit. Chovají se k přátelům upřímně a nelžou, pokud nemusí. Jsou laskaví a lehkomyslní zároveň a obvykle nemají problém večer snadno usnout.

Roky Prasete jsou: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

přidejte k přívěsku řetízek
krabička na šperky galleon bay

Dárkové balení

Pořídit si šperk je požitek.

Každý šperk od nás dostanete zabalený ve speciální dárkové krabičce. Rozbalování balíčku od Galleon Bay proto bude potěšením a zážitkem. Věříme totiž, že zboží samo o sobě je důležité, ale radostné pocity, které vám přinese, jsou možná ještě cenější!

Související produkty

Doprava & vrácení

Nabízíme spolehlivé, zvýhodněné poštovné. Za příplatek nabízíme také dopravu do zahraničí. Z naší dílny až do vašich rukou!

Jedinečnost

Šperky zasíláme zabalené v dárkových krabičkách. U některých šperků máte také možnost personalizované rytiny.

Průvodce velikostí

Pomůžeme vám vybrat tu správnou velikost prstenu či ideální délku řetízků. Nebojte se napsat nám o radu!

Odpovědnost & ekologie

V Galleon Bay věnujeme úsilí tomu, abychom cenné materiály využívali lépe – používáme recyklované stříbro a kameny z prověřených, odpovědných zdrojů.

Daniel McHardy

Daniel McHardy

zakladatel značky

Rádi vám s čímkoliv poradíme

info@galleonbay.cz
Po - Pá: 9:00 - 16:00

Malá firma, velká péče

Nákupem na Galleon Bay podpoříte malé české rodinné firmy, čímž pomáháte udržovat tradici a řemeslo tady u nás. Naše vášeň pro výrobky které tvoříme a nabízíme se promítne do vaší spokojenosti a láska, kterou do nich vkládáme, se dostane až k vám.