fbpx

1123 Dog Hill Lane

Wilson, KS 67490

+34 785 658 5316

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

Obchodní podmínky

Toto právní upozornění upravuje obecné podmínky přístupu a používání webových stránek přístupných prostřednictvím www.galleonbay.com (dále jen „webové stránky“), které Galleon Bay zpřístupňuje uživatelům internetu.

Používání webových stránek znamená úplné přijetí každého rozhodnutí obsaženého v tomto právním upozornění bez výhrad. Uživatel si proto musí při každém přístupu na web pečlivě přečíst aktuální právní upozornění, protože podmínky použití podléhají změnám v úsudku vlastníka webu nebo v důsledku změn právních, soudních kritérií nebo obchodních praktik.

Jméno držitele: Daniel P. McHardy
Místo podnikání: Laguna Beach, Kalifornie 92651 USA
E-mail: galleonbay1775@gmail.com
Provozovatelkou je Barbora McHardy, IČO: 08615900, DIČ: CZ9059182715, registrovaná na adrese Krkonošská 195/9, 466 06, Jablonec nad Nisou – Vrkoslavice. Podnikatel je registrován u Městského úřadu v Jablonci nad Nisou.

Web umožňuje svým uživatelům přístup k informacím a službám nabízeným společností GALLEON BAY těm lidem a organizacím, které se o ně zajímají.

1. Přístup a používání této webové stránky je pro její uživatele bezplatné.

2. Registrace uživatele. Přístup a používání webových stránek nevyžaduje předchozí předplatné ani registraci jeho uživatelů.

Majitel používá rodný jazyk angličtina. GALLEON BAY nenese odpovědnost za nedostatečné porozumění nebo porozumění jazyka uživatelem ani za jeho důsledky.

GALLEON BAY je dovoleno upravovat obsah bez předchozího upozornění, stejně tak, jak je vylučuje nebo mění na webových stránkách, stejně jako jeho přístup, svobodně a bez odůvodnění, aniž by byl odpovědný za následky, které mohou uživatelům způsobit.

Je zakázáno používání obsahu webových stránek k inzerci, najímání nebo šíření reklamy nebo vlastních informací nebo třetích osob bez povolení společnosti GALLEON BAY nebo k předávání reklamních informací prostřednictvím služeb nebo informací dostupných uživatelům, bez ohledu na to, zda je jejich použití bezplatné nebo ne.

Odkazy a hypertextové odkazy přidané třetími stranami na jejich webové stránky, které se zaměřují na webovou stránku, budou přesměrovávat na webovou stránku, nebudou moci přímo nebo nepřímo prokázat falešné, nepřesné nebo zaměnitelné indikace ani provádět neloajální nebo nezákonné akce proti společnosti GALLEON BAY.

Za přístup na webovou stránku i za použití nesouhlasu, které lze vyvodit z informací na této webové stránce, odpovídá osoba, která to dělá. GALLEON BAY, které mohou být výsledkem tohoto přístupu nebo použití informací.

GALLEON BAY nenese odpovědnost za žádné bezpečnostní chyby, které mohou být vytvořeny, ani za škodu způsobenou IT systému uživatele (hardware a software) nebo jakýmkoli složkám či dokumentům v takovém počítači v důsledku:

Přítomnosti viru v počítači uživatele používaného pro přístup ke službám a obsahu webu.
Porucha prohlížeče.
a / nebo zastaralé verze.

Společnost GALLEON BAY nenese odpovědnost za hypertextové odkazy přidané na web, které směřují na ostatní weby. Společnost GALLEON BAY nenese odpovědnost za obsah nebo služby, ke kterým má uživatel přístup prostřednictvím těchto odkazů, ani za fungování těchto webových stránek.

Společnost GALLEON BAY nenese odpovědnost za viry ani jiné počítačové programy, které poškozují nebo mohou poškodit počítačové systémy nebo zařízení uživatelů při přístupu na web nebo na jiné weby, ke kterým bylo možné získat přístup z odkazů na tomto webu.

Web používá soubory cookie, naše zásady používání souborů cookie, které respektují důvěrnost a soukromí, jsou k dispozici ke konzultaci.

Veškerá práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví webových stránek a veškerý obsah na nich jsou vlastnictvím společnosti GALLEON BAY. Jakékoli použití webových stránek nebo jejich obsahu musí být výhradně pro konkrétní domluvené účely.

Je to výhradně vyhrazeno GALLEON BAY, jakékoli jiné použití zahrnující kopírování, reprodukci, distribuci, transformaci, veřejnou komunikaci nebo jakoukoli jinou podobnou akci části nebo celého obsahu webových stránek, a proto žádný uživatel nebude moci provádět tyto akce bez předchozího písemného povolení od společnosti GALLEON BAY.

Toto právní upozornění bude vykládáno a upraveno v souladu se zákonem. GALLEON BAY a uživatelé se musí výslovně vzdát jakéhokoli jiného fóra, které jim může odpovídat, podléhají tribunálům a soudům fyzické adresy uživatelů pro jakékoli kontroverzní vedení v důsledku přístupu nebo používání webových stránek. V případě, že se fyzická adresa uživatele nachází mimo EU, předá se případ GALLEON BAY a uživatele soudu v Praze, a to výslovně před jakýmkoli jiným fórem.